Výbor klubu:

předsedkyně:
Ing. Kateřina Milbachová
instruktorka:
MVDr. Julie Novotná
člen:
Monika Trávníčková